Cel projektu

Głównym celem projektu jest pogłębienie i ułatwienie procesu integracji pomiędzy obywatelami państw trzecich i społeczeństwem przyjmującym oraz budowanie płaszczyzny dla dialogu międzykulturowego poprzez działania skierowane do imigrantów z państw trzecich i obywateli społeczeństwa przyjmującego.

W ramach projektu WSZiA w Opolu:

  1. Uruchomiła punkt informacyjno-konsultacyjny dla imigrantów z państw trzecich przebywających na terenie Polski, w ramach którego uzyskają oni między innymi darmową pomoc prawną i pomoc w zakresie tłumaczeń, niezbędnych dla procesu integracji.
  2. Prowadzi nabór na kursy i szkolenia dla obywateli państw trzecich i społeczeństwa przyjmującego.
  3. Przewiduje emisję reportaży promujących  ideę integracji obywateli państw trzecich oraz dialog międzykulturowy.
  4. Opracuje i wyda portfolio przedstawiające sylwetki wybranych beneficjentów ostatecznych projektu.

Więcej informacji w poszczególnych zakładkach.

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU NA RZECZ INTEGRACJI OBYWATELI Z PAŃSTW TRZECICH
I ŚRODKÓW WŁASNYCH „Integracja bez granic”
Nr umowy 20/7/2010/EFI