Opolskie Centrum Badań Regionalnych przy WSZiA w Opolu
Adres:
Czaplaka 1B
45-085 Opole
Polska

Telefon: +48 77 423-08-90
Telefon komórkowy: +48 798-499-846

Informacje: Rekrutacja i szkolenia:
Adam Stanik +48 77 423-20-34
a.stanik@poczta.wszia.opole.pl

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU NA RZECZ INTEGRACJI OBYWATELI Z PAŃSTW TRZECICH
I ŚRODKÓW WŁASNYCH „Integracja bez granic”
Nr umowy 20/7/2010/EFI