Porady prawne

W ramach projektu utworzone przy Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu biuro integracji będzie świadczyło bezpłatne porady prawnicze. Usługi są darmowe pod warunkiem, iż dotyczą bezpośrednio Beneficjentów projektu i związane są z ich pobytem i poprawą sytuacji na terenie RP.

Kontakt w sprawie porad:
Pan Adam Stanik – (77) 423 20 34

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU NA RZECZ INTEGRACJI OBYWATELI Z PAŃSTW TRZECICH
I ŚRODKÓW WŁASNYCH „Integracja bez granic”
Nr umowy 20/7/2010/EFI