Poznaj polskę przez internet

 1. Wikipedia - http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
 2. Oficjalna strona promująca Polskę – www.polska.gov.pl
 3. Strona informacyjna o Polsce – www.polska.pl
 4. Oficjalna strona Prezydenta - http://www.prezydent.pl/
 5. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - http://www.premier.gov.pl/
 6. Sejm - http://www.sejm.gov.pl/
 7. Senat - http://www.senat.gov.pl/
 8. Rzecznik Praw Obywatelskich - http://www.rpo.gov.pl/
 9. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - http://www.uokik.gov.pl/
 10. Rzecznik Praw Dziecka - http://www.brpd.gov.pl/
 11. Rzecznik Praw Pacjenta - http://www.bpp.gov.pl/
 12. Ministerstwo Spraw Zagranicznych - http://www.msz.gov.pl/
 13. Polska w Unii Europejskiej - http://pl2011.eu/

 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU NA RZECZ INTEGRACJI OBYWATELI Z PAŃSTW TRZECICH
I ŚRODKÓW WŁASNYCH „Integracja bez granic”
Nr umowy 20/7/2010/EFI